Звонко Мицов

Звонко Мицов

ТЕМА: АНАЛИЗА НА ПРОЦЕСОТ НА КРЕИРАЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
НА СТРАТЕГИСКИТЕ ДОКУМЕНТИ ОД БЕЗБЕДНОСТА И
ОДБРАНАТА ПРЕД И ПО ЧЛЕНСТВОТО ВО НАТО

 

Членови на комисија:

 1. вон. проф. д-р Никола Дујовски
  вонреден професор на Факултетот за безбедноста – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
 2. Вон. проф. д-р Марјан Ѓуровски
  вонреден професор на Факултетот за безбедноста – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
 3. Вон. проф. д-р Александар Иванов
  вонреден професор на Факултетот за безбедноста – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

 

Повеќе