Звонко Мицов

Звонко Мицов

ТЕМА:АНАЛИЗА НА ПРОЦЕСОТ НА КРЕИРАЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СТРАТЕГИСКИТЕ ДОКУМЕНТИ ОД БЕЗБЕДНОСТА И ОДБРАНАТА ПРЕД И ПО ЧЛЕНСТВОТО ВО НАТО

Членови на комисија за одбрана на труд:

  1. проф. д-р Никола Дујовски          nikola.dujovski@uklo.edu.mk

вонреден професор на Факултетот за безбедноста – Скопје

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

2. проф. д-р Марјан Ѓуровски        marjan.gjurovski@uklo.edu.mk 

вонреден професор на Факултетот за безбедноста – Скопје

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

3. проф. д-р Александар Иванов       aleksandar.ivanov@uklo.edu.mk

вонреден професор на Факултетот за безбедноста – Скопје

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

Повеќе…