Впишување оценки кај проф. Снежана Никодиновска

Впишување оценки кај проф. Снежана Никодиновска

Внесување оценки кај проф.Снежана Никодиновска Стефановска на 30.09.2020 од 10,30 часот во канцеларија.