Впишување оцена

Впишување оцена

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГО ПОЛОЖИЛЕ ПРЕДМЕТОТ: ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО КАЈ ПРОФ. Д-Р САШО КОРУНОВСКИ ДЕКА ВПИШУВАЊЕТО НА ОЦЕНКИТЕ ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕТОК – 10.07.2020 ВО 10:00 ЧАСОТ. СТУДЕНТИТЕ ТРЕБА ДА ГИ ПРЕДАДАТ ИНДЕКСИТЕ ВО ДЕКАНАТ (КАЈ СЕКРЕТАРКАТА НА ДЕКАНОТ) НАЈДОЦНА ДО 10.07.2020 ДО 09:30 ЧАСОТ. ОВА СООПШТЕНИЕ ВАЖИ ЗА СИТЕ СТУДЕНТИ КОИ ГО ПОЛОЖИЛЕ ПРЕДМЕТОТ А НЕМААТ ЗЕМЕНО ОЦЕНКА (ПОЛОЖЕНИ ВО МИНАТИТЕ ГОДИНИ И СЕМЕСТРИ)

Предметен наставник:

Проф. Д-р Сашо Коруновски