Впишување на оценки

Впишување на оценки

Се известуваат студентите од Студиските програми Криминалист, ККП и Безбедност дека оценки за положени испити може да земат во индекс на 06.10.2020 година од 9 – 11 часот во Кабинет на проф. д – р Светлана Николоска по сите предмети, а посебно за предметите од летниот семестар и тоа Методика на истражување на општ криминалитет, Економска криминалистика, Криминалистичка методика и Компјутерска безбедност.
Проф. д – р Светлана Николоска