Впишување на оценки за предметите кај проф д-р Марина Малиш Саздовска ќе се реализира на 24.07 во 11 часот на Факултет за безбедност -Скопје.

Впишување на оценки за предметите кај проф д-р Марина Малиш Саздовска ќе се реализира на 24.07 во 11 часот на Факултет за безбедност -Скопје.

Впишување на оценки за предметите кај проф д-р Марина Малиш Саздовска ќе се реализира на 24.07 во 11 часот на Факултет за безбедност -Скопје.