Впишување на оценки по предметите кај проф д-р Марина Малиш Саздовска ќе се одржи на 21.8 во 10 часот во библиотеката на факултетот

Впишување на оценки по предметите кај проф д-р Марина Малиш Саздовска ќе се одржи на 21.8 во 10 часот во библиотеката на факултетот

Впишување на оценки по предметите кај проф д-р Марина Малиш Саздовска ќе се одржи на 21.8.2020 во 10 часот во библиотеката на факултетот

проф д-р Марина Малиш Саздовска