Впишување на оценка

Впишување на оценка

Се известуваат студентите дека оценките по предметната програма Кривично процесно право можат да ги подигнат на 26.09.2019 (четврток) во 10:00 часот во Библиотека.
Напомена: Студентите не мора лично да доаѓаат.

Наставник,
вон. проф. д-р Катерина Крстевска Савовска