Впишување на оценка

Впишување на оценка

Се известуваат студентите дека оценките по предметната програма Кривично процесно право можат да ги подигнат на 16.09.2020 (среда) во 11:00 часот.
Напомена: Студентите не мора лично да доаѓаат.
Наставник,
вон. проф. д-р Катерина Крстевска Савовска