Во врска со посетата на Црвен крст во рамките на предметот Безбедносен менаџмент, се известуваат студентите дека посетата ќе се реализира на 25.12 во 14 часот

Во врска со посетата на Црвен крст во рамките на предметот Безбедносен менаџмент, се известуваат студентите дека посетата ќе се реализира на 25.12 во 14 часот

Во врска со посетата на Црвен крст во рамките на предметот Безбедносен менаџмент, се известуваат студентите дека посетата ќе се реализира на 25.12 во 14 часот,

ред проф д-р Марина Малиш Саздовска