Во Ректоратот на УКЛО на 04.12. 2019 година е одржана работна средба со директорката на Националната агенција за образовни програми и мобилност, Лидија Димова

Во Ректоратот на УКЛО на 04.12. 2019 година е одржана работна средба со директорката на Националната агенција за образовни програми и мобилност, Лидија Димова

Во Ректоратот на УКЛО на 04.12. 2019 година е одржана работна средба со директорката на Националната агенција за образовни програми и мобилност, Лидија Димова.
За повеќе информации за можностите и бенефитите од учество во програмите подржани од Европските фондови за соработка кликнете на презентацијата во прилог

 

Во овој контекст, а како дел од вообичаеното процесуирање на програмата, на веб страната на УКЛО е објавен и Прелиминарниот ЕРАЗМУС ПЛУС Повик за  изразување интерес за мобилност за академската 2020/2021.