Викторија Ефтимова

Викторија Ефтимова

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 13.10.2020 година (вторник) со почеток во 10,00 часот, кандидатот Викторија Ефтимова,  јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Квантитативни пристапи во истражвањата на безбедноста„

Одбраната ќе се одржи во просториите на  Библиотека  на Факултетот за безбедност, ул. „1„ Колонија Идризово бр.2А – Скопје.

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ