Величковска Магдалена

Величковска Магдалена

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 14.10.2019 година (понеделник) со почеток во 11,30 часот, кандидатот Величковска Магдалена, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Комитет за превенција од тортура: мандат и значење за унапредување на правата и слободите„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека на Факултетот за безбедност, ул. „1„ Колонија Идризово бр.2А – Скопје.