Ве информираме дека со одлука на Наставно научниот совет на Факултетот за безбедност донесена на 3.6.2020 година, полагањето  во априлската испитна сесија за предметите на втор циклус студии ќе се спроведе во периодот од 15.06.2020 година до 30.06.2020 година.

Ве информираме дека со одлука на Наставно научниот совет на Факултетот за безбедност донесена на 3.6.2020 година, полагањето  во априлската испитна сесија за предметите на втор циклус студии ќе се спроведе во периодот од 15.06.2020 година до 30.06.2020 година.

Ве информираме дека  со  одлука  на Наставно научниот совет на Факултетот за безбедност донесена на 3.6.2020 година, полагањето  во априлската испитна сесија за предметите на втор циклус студии ќе се спроведе во периодот од 15.06.2020 година до 30.06.2020 година.

Воедно, Ве известуваме дека пријавувањето за јунската испитна сесија за втор циклус студии ќе биде во периодот од 01.07.2020 до 08.07.2020 година, додека испитната сесија ќе биде во периодот од 09.07.2020 до 24.07.2020 година. Испитите ќе се пријавуваат електронски на следната mail адреса: studentski@fbskopje.mk, додека испитните пријави ќе ги доставите пред самиот испит. Доколку имате дополнителни прашања може да се обратите кај секретарот на втор циклус студии Ангелина Цветановска на тел.071/368-365.

Факултетот за безбедност го задржува правото да ја промени и оваа Одлука доколку развојот на состојбата со Корона вирусот тоа го налага.

Ве молиме редовно следете ги информациите кои ги споделуваме на нашата веб страна и на социјалните мрежи и информирајте се за начинот и времето на спроведување на испитите.