ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА

Се известуваат студентите од ПРВА ГОДИНА дека заклучно со 14.12.2020 година потребно е да направат избор на еден од изборните предмети за втор семестар.

Изјаснувањето е електронски на линкот во прилог на соопштението.
Линк