ВАЖНО СООПШТЕНИЕ За студентите од прва година на студиските програми Безбедност и Криминологија и криминална политика – академска 2020-21 година

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ За студентите од прва година на студиските програми Безбедност и Криминологија и криминална политика – академска 2020-21 година

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ

За студентите од прва година на  студиските програми Безбедност и Криминологија и криминална политика – академска 2020-21  година

Соопштение