ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА СИТЕ СТУДЕНТИ ЗА MICROSOFT TEAMS

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА СИТЕ СТУДЕНТИ ЗА MICROSOFT TEAMS

Се известуваат сите студенти на Факултетот за безбедност кои имаат профил на Microsoft office 365, заради непречено ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ПЛАТФОРМАТА MICROSOFT TEAMS на која ќе се одржуваат предавањата и испитите во наредниот период , потребно е да го активираат Microsoft office 365 пакетот и да го инсталира Microsoft Teams.

ПОВЕЌЕ…