ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА НОВОЗАПИШАНИТЕ СТУДЕНТИ НА ПРВА ГОДИНА

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА НОВОЗАПИШАНИТЕ СТУДЕНТИ НА ПРВА ГОДИНА

На ден 01.10.2020 година по завршување на свечениот час, студентите од прва годинa кои   имаат уплатено пакет на книги, од Одделението за студентски прашања ќе можат да си ги подигнат индексите и пакетите на книги.