Валентин Величковски

Валентин Величковски

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 09.10.2019 година (среда) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Валентин Величковски,  јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Рекетот како форма на организиран криминал„

                   Одбраната ќе се одржи во просториите на  Библиотека  на Факултетот за безбедност, ул. „1„ Колонија Идризово бр.2А – Скопје.