Упис на зимски семестар во периодот од 05.10.2020 година до 09.10.2020

Упис на зимски семестар во периодот од 05.10.2020 година до 09.10.2020

С О О П Ш Т Е Н И Е
За упис на зимски семестар во периодот од
05.10.2020 година до 09.10.2020
(понеделник – петок)

Соопштение