ТЕРМИНИ И СПИСОЦИ ЗА ПОЛАГАЊЕ КАЈ ПРОФ. НИКОДИНОВСКА

ТЕРМИНИ И СПИСОЦИ ЗА ПОЛАГАЊЕ КАЈ ПРОФ. НИКОДИНОВСКА

Испитот по предметот Европско право ќе се одржи во терминот според распоредот на 24.08.2020 година во 10 часот онлајн.

Во овој термин ќе се полага и предметот Меѓународни односи ( кој беше одложен).

Испитот по предметот Меѓународни односи и Меѓународна полициска соработка ќе се одржи по групи спиокот во прилог подолу:

– Прва група 24.08.2020 во 11,10 часот
– Втора група 25.08.2020 во 10,00 часот
– Трета група 25.08.2020 во 11,10 часот

Предметот Право на ЕУ ( кој беше одложен ) ќе се полага на 25.08.2020 година во 11,10 часот ( заедно со трета група МО и МПС).

СПИСОК ПО ГРУПИ И ТЕРМИНИ