Термин за впишување на оценки по Еколошка криминалистика на 19.02 во 10 часот

Термин за впишување на оценки по Еколошка криминалистика на 19.02 во 10 часот

Термин за впишување на оценки по Еколошка криминалистика на 19.02 во 10 часот,

 

ред проф д-р Марина Малиш Саздовска