Термин за настава со вонредни студенти од прва година (сите насоки) по англиски јазик 1

Термин за настава со вонредни студенти од прва година (сите насоки) по англиски јазик 1

Термин за настава со вонредни студенти од прва година (сите насоки) по англиски јазик 1:

25.12.2019 год. (среда) во 11:00 часот

 

вон. проф. д-р Весна Трајковска