Термин за настава по англиски јазик 3 за вонредни студенти од втора година

Термин за настава по англиски јазик 3 за вонредни студенти од втора година

Термин за настава по англиски јазик 3 за вонредни студенти од втора година (сите насоки):

26.12.2019 год. (четврток) во 11:30 часот.

 

вон. проф. д-р Весна Трајковска