Термин за менторска настава

Термин за менторска настава

Се известуваат студентите од БЕИ (стара студиска програма) кои ја избрале предметната програма Меѓународно право за права на човекот (во шести семестар) дека менторската настава ќе се одржи по укинување на мерката за прекин на наставата.  За конкретниот термин дополнително ќе бидете известени.