Термин за менторска настава

Термин за менторска настава

Се известуваат студентите коишто ја слушаат предметната програма Меѓународно право за права на човекот

дека терминот за менторска настава е 19.12.2019 (четврток) со почеток во 11.30 часот.