Термин за колоквиумот 2

Термин за колоквиумот 2

Се известуваат студентите на студиските програми „Криминалистика“, „Криминологија и криминална политика“ и „Безбедност“ дека Колоквиумот 2 по предметната програма Кривично процесно право ќе се одржи во еден термин т.е. на 14.01.2020 (вторник) во 08:45 часот.
Колоквиумот 2 ќе се одржи во: Голем амфитеатар, Стара библиотека.
Напомена: Право да го полагаат Колоквиумот 2 имаат студентите кои го положиле Колоквиумот 1 или Поправниот колоквиум 1.

Наставник,
вон. проф. д-р Катерина Крстевска Савовска