Термин за испит за трет циклус студии за предметот Современи теории и концепти во приватната безбедност ќе се одржи на ден 13.07.2020 во 10.00 часот.

Термин за испит за трет циклус студии за предметот Современи теории и концепти во приватната безбедност ќе се одржи на ден 13.07.2020 во 10.00 часот.

Термин за испит за трет циклус студии за предметот Современи теории и концепти во приватната безбедност ќе се одржи на ден 13.07.2020 во 10.00 часот.