Термин за испит за трет циклус студии за предметот Криминологија и кривично право

Термин за испит за трет циклус студии за предметот Криминологија и кривично право

Термин за испит за трет циклус студии за предметот Криминологија и кривично право ќе се одржи на ден 08.10.2019 во 11,00 часот.