Термин за испит за трет циклус студии за предметот Безбедносни ризици од транснационален еколошки криминал и тероризам ќе се одржи на ден 10.07.2020 во 11,30 часот.

Термин за испит за трет циклус студии за предметот Безбедносни ризици од транснационален еколошки криминал и тероризам ќе се одржи на ден 10.07.2020 во 11,30 часот.

Термин за испит за трет циклус студии за предметот Безбедносни ризици од транснационален еколошки криминал и тероризам ќе се одржи на ден 10.07.2020 во 11,30 часот.