Термин за испит за трет циклус студии за Криминологија и криминална политика ќе се одржи на ден 16.07.2020 година во 17,00 часот (online)

Термин за испит за трет циклус студии за Криминологија и криминална политика ќе се одржи на ден 16.07.2020 година во 17,00 часот (online)

Термин за испит за трет циклус студии за Криминологија и криминална политика ќе се одржи на ден 16.07.2020 година во 17,00 часот (online)