Термин за испит во ноемвриска сесија

Термин за испит во ноемвриска сесија

Се известуваат студентите кои пријавиле испит по предметот Криминалистичка тактика 2 во ноемвриска казнена сесија, дека испитот ќе се спроведе со физичко присуство на 2.12. во 10.00 часот во спортската сала на Факултетот за безбедност Скопје,

предметни наставници

проф д-р Марина Малиш Саздовска

проф д-р Марјан Николовски