Термин за испит по предметот Современи теории и концепти во приватната безбедност

Термин за испит по предметот Современи теории и концепти во приватната безбедност

Термин за испит по предметот Современи теории и концепти во приватната безбедност на втор циклус студии на студиска програма Криминалистика за септемвриската испитна сесија, ќе се одржи на ден 16.09.2020 година  среда), со почеток од 10.00.ч., онлајн.