Термин за испит по предметот Кризен менаџмент ќе се одржи на ден 24.08.2020 година во 12,00 online.

Термин за испит по предметот Кризен менаџмент ќе се одржи на ден 24.08.2020 година во 12,00 online.

Термин за испит по предметот Кризен менаџмент ќе се одржи на ден 24.08.2020 година во 12,00 online.