ТЕМИ ЗА ЕСЕЈ

ТЕМИ ЗА ЕСЕЈ

Се известуваат студентите дека есеј по предметот Превенција на криминалитет може да пишуваат на 12 септември 2019 (четврток) во 11.00 часот.

ТЕМИ ЗА ЕСЕЈ

  1. Улогата на медиумите во превенција на криминалитетот
  2. Превенција од имотен криминалитет
  3. Улогата и значењето на ситуационите мерки на превенција
  4. Превенција насочена кон идентификација и рана интервенција на девијантно однесување

 

проф. Весна Стефановска, 5.09.2019