Теми за есеј по КРИМИНОЛОГИЈА

Теми за есеј по КРИМИНОЛОГИЈА

Се известуваат студентите дека есеј по предметот Криминологија (СП: ККП и Безбедност) може да пишуваат на 12 септември 2019 (четврток) во 11.00 часот. 
Теми за есеј по КРИМИНОЛОГИЈА
1. Поврзаност меѓу мас медиумите и криминалот
2. Состојбата со стварниот, привидниот и легалниот криминал во Република Мекедонија
3. Сексуална злоупотреба на деца
4. Влијанието на урбанизацијата и миграцијата врз криминалитетот
 
Проф. д-р Весна Стефановска, 5.09.2019