Теми за есеј

Теми за есеј

Изработка на есеј ќе се спроведе во четврток (29.08.2019) во времето од 11.30-12.30 часот во павиљон 4, училница 1.

Теми