Сузана Коевска

Сузана Коевска

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 12.11.2020 година (четврток) со почеток во 10,30 часот, кандидатот Сузана Коевска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Самоубиствен тероризам како метод на дејстување на ИСИС„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека на Факултетот за безбедност, ул. „1„ Колонија Идризово бр.2А – Скопје.