Стефан Спасески

Стефан Спасески

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 17.10.2019 година (четврток) со почеток во 13,00 часот, кандидатот Стефан Спасески,  јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Детективските техники кои се применуваат во приватната детективска дејност„

                   Одбраната ќе се одржи во просториите на  Библиотека  на Факултетот за безбедност, ул. „1„ Колонија Идризово бр.2А – Скопје.