Стефан Гоцевски

Стефан Гоцевски

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 21.10.2020 година (среда) со почеток во 12,00 часот, кандидатот Стефан Гоцевски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Владеење на право и правна држава„

Одбраната ќе се одржи онлајн преку електронска платформа.

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ