Финални списоци за полагање на Основи на економија

Финални списоци за полагање на Основи на економија

Список по групи за полагање на Основи на економија колоквиум и испит. Група 1,2,3 и 4 ќе започнат од 11.00 часот , а група 5,6 и 7 ќе започнат од 11.30. Ги замолувам сите студенти да бидат навреме на платформата т.е. ажурно да ја прегледуваат email адресата на која ќе добијат покани за платформата за испит.

група 1
група 2
група 3
група 4
2283 Колоквиум 4005 Колоквиум 3979 Колоквиум 3667 Колоквиум
3664 Колоквиум 3974 Колоквиум 3991 Колоквиум 4016 Колоквиум
3971 Колоквиум 3463 Колоквиум 3722 Колоквиум 4067 Колоквиум
3964 Колоквиум 3969 Колоквиум 3988 Колоквиум 4072 Колоквиум
4025 Колоквиум 3978 Колоквиум 4044 Колоквиум 4075 Колоквиум
3725 Колоквиум 3981
Колоквиум
4163 Колоквиум 4048 Колоквиум
3998 Колоквиум 4175 Колоквиум 4053 Колоквиум 3732 Колоквиум
4013 Колоквиум 3989 Колоквиум 4064 Колоквиум 4002 Колоквиум
4034 Колоквиум 3784 Колоквиум 4017 Колоквиум 4068 Колоквиум
4040 Колоквиум 4057 Колоквиум 4076 Колоквиум 4050 Колоквиум
4082 Колоквиум 3999 Колоквиум 4065 Колоквиум 4004 Колоквиум
3486 Колоквиум 3992 Колоквиум 4010 Колоквиум 4051 Колоквиум
4166 Колоквиум 3736 Колоквиум 3966 Колоквиум 4041 Колоквиум
3986 Колоквиум 3976 Колоквиум 4085 Колоквиум 3972 Колоквиум
3755 Колоквиум 3415 Колоквиум 3666 Колоквиум 3963 Колоквиум
4056 Колоквиум 4070 Колоквиум 3996 Колоквиум 4086 Колоквиум
3970 Колоквиум 3975 Колоквиум 3977 Колоквиум 3993 Колоквиум
4035 Колоквиум 4084 Колоквиум 4054 Колоквиум 4032 Колоквиум
4058 Колоквиум 3965 Колоквиум 4029 Колоквиум 4009 Колоквиум
4019 Колоквиум 4061 Колоквиум 2810 Колоквиум 4024 Колоквиум
3980 Колоквиум 4001 Колоквиум 4052 Колоквиум 4020 Колоквиум
4077 Колоквиум 4012 Колоквиум 4018 Колоквиум 4037 Колоквиум
4062 Колоквиум 4033 Колоквиум 4031 Колоквиум 4014 Колоквиум
4027 Колоквиум 4046 Колоквиум 4022 Колоквиум 3973 Колоквиум
4069 Колоквиум 4063 Колоквиум 4045 Колоквиум 4039 Колоквиум

 

 

 

Група 1, 2,3,4 ќе полагаат од 11.00-11.30

 

 

 

 

група 5 група 6 група 7 група 8
4099 испит 4102 колоквиум 3491 Испит 3983 Колоквиум
4089 испит 3845 колоквиум 3717 Испит 3967 Колоквиум
4096 испит 3798 колоквиум 3749 испит 4161 Колоквиум
4117 испит 3806 колоквиум 3753 Испит 3706 Колоквиум
4113 испит 4178 колоквиум 3770 испит 3204 Колоквиум
4097 испит 4108 колоквиум 3792 испит 3968 Колоквиум
4180 испит 4073 Колоквиум 3929 Испит 4003 Колоквиум
4105 испит 4098 колоквиум 3961 Испит 4059 Колоквиум
4106 испит 4116 колоквиум 3962 Испит 4176 Колоквиум
3522 испит 3828 колоквиум 3984 Испит 4042 Колоквиум
3542 испит 3417 Колоквиум 3985 Испит 4030 Колоквиум
3508 испит 3839 колоквиум 3987 Испит 3982 Колоквиум
3216 испит 4100 колоквиум 3994 Испит
2338 испит 3811 колоквиум 3997 Испит
2772
Испит
4103 колоквиум 4006 испит
2936 Испит 4094 колоквиум 4007 Испит
3321 Испит 4101 колоквиум 4011 Испит
2072 испит 4107 колоквиум 4015 Испит
4090 колоквиум 4043 испит
4110 колоквиум 4047 испит
4091 колоквиум 4055 Испит
3532 колоквиум 4109 испит
3504 колоквиум 4078 Испит
3514 колоквиум 4158 испит
3531 колоквиум 4093 испит

Група 5,6,7  и 8, ќе полагаат од 11.30-12.00