Список на учесници од Факултетот за безбедност-Скопје на Регионалната школа за безбедност во Скопје од 04.10.2019 до 06.10.2019 година

Список на учесници од Факултетот за безбедност-Скопје на Регионалната школа за безбедност во Скопје од 04.10.2019 до 06.10.2019 година

Список на учесници од Факултетот за безбедност-Скопје на Регионалната школа за безбедност во Скопје од 04.10.2019 до 06.10.2019 година

1.Тамара Митковска
2.Филип Јанковски
3.Димитар Илиевски
4.Тодор Коцевски
5.Менде Моцаноски
6.Даниел Јосифовски
7.Ивана Муковска
8.Сара Николовска
9.Никола Златев
10.Аријан Сејдини
11.Александар Илиов
12.Наум Илиески