Список на студенти за реализирање на летна практична настава 2019 во дополнителен термин

Список на студенти за реализирање на летна практична настава 2019 во дополнителен термин

Список на студенти за реализирање на летна практична настава 2019 во дополнителен термин

 

Практичната настава во дополнителниот термин ќе се реализира во групи во Агенциите за приватно обезбедување од 02.12.2019 год во 9,00 часот

Security Group Services  SGS адреса дирекција Бул.11 Октомври бр.23 Скопје, лице за контакт Дејан

MDN Obezbeduvanje  адреса ул. Црниче бр.20 Скопје лице за контакт Марио

 

Студентите се должни да понесаат Упатница и Потврда за изведување на практична настава,  истата по завршувањето на практината настава пополнета од овластеното лице ја доставуваат кај менторот за практична настава.

 

За списоците кликнете овде