Современи теории и концепти за безбедност дополнителен термин за реализација на Испит е на 17.7.2020 година во 10.00 часот

Современи теории и концепти за безбедност дополнителен термин за реализација на Испит е на 17.7.2020 година во 10.00 часот

За предметот Современи теории и концепти за безбедност дополнителен термин за реализација на Испит е на 17.7.2020 година во 10.00 часот. На емаил адресите секој од студентите ќе добие линк и покана за приклучување на онлајн испитот.