Соопштение

Соопштение

Ги известуваме сите студенти кои го слушаат предметот Основи на економија дека наставата ќе се одржи во редовниот термин на 24.02. Понеделник од 8.45. Предметен наставник проф.д-р Снежана Мојсоска