Соопштение за студентите од прва година за подигање на документи

Соопштение за студентите од прва година за подигање на документи

Им се соопштува на студентите од прва година на прв циклус студии на Факултетот за безбедност – Скопје кои ги немаат подигнато своите документи за претходно завршено образование ( Сведителства и Диплома), задолжително да си ги подигнат секој работен ден од 09:30 до 13:30 часот во Одделението за студентски прашања.

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ