Соопштение за предметот „Вооружување и опрема“ (СП Криминалистика и СП ККП)

Соопштение за предметот „Вооружување и опрема“ (СП Криминалистика и СП ККП)

Почитувани студенти,

во прилог се инструкциите за полагање на првиот колоквиум по предметот „Вооружување и опрема“, закажан за 26.11.2020 година. Испитот се полага во три групи и во два термини.

Десет минути пред закажаниот термин треба да се приклучите од Google meet (онлајн) платформата на следните линкови:

За студентите кои слушаат настава во прва група (11ч) – meet.google.com/sjv-hskr-ivn

За студентите кои слушаат настава во втора група (11ч) – meet.google.com/agr-dbys-mtz

За студентите од СП ККП (20ч) – meet.google.com/akn-dcyo-xjg

 

Секој студент(ка) полага индивидуално. За цело времетраење на колоквиумот треба да имате:

  1. компјутер на кој се полага колоквиумот и
  2. дополнително средство со камера (компјутер/мобилен телефон) на кое преку вклучување на соодветниот горенаведен линк ќе се обезбеди тон и кадар од лицето кое полага и од екранот на компјутерот на кој се полага колоквиумот.

До вас треба да имате индекс или студентска легитимација.

Со почит,

Вон. проф. д-р Раде Рајковчевски