Соопштение за online консултација

Соопштение за online консултација

Им се соопштува на сите студенти кои сакаат консултација  за предметните програми кај проф.д-р Снежана Мојсоска , истите ќе се одржуваат on line во времето јавно објавено за консултации, Понеделник и Среда од 9.30-11.00 часот , а со претходна најава на еmаil професорот.

проф.д-р Снежана Мојсоска