Соопштение за менторска настава – Интерна и екстерна контрола

Соопштение за менторска настава – Интерна и екстерна контрола

Се известуваат студентите дека менторска настава по предметот Интерна и екстерна контрола кај проф. д-р Пеце Николоски же се одржи на 08.10.2019 година (вторник) во 10.00 часот.