Снежана Митре

Снежана Митре

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 10.09.2019 година (вторник) со почеток во 12,00 часот, кандидатот Снежана Митре,  јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:
 
,, Криминалистички карактеристики во функција на откривање и докажување на тероризмот„
 
Одбраната ќе се одржи во просториите на  Библиотека  на Факултетот за безбедност, ул. „1„ Колонија Идризово бр.2А – Скопје.